Портрет у весняній рамі

Портрет – жанр, присвячений зображенню людини або групи людей, є одним з основних жанрів живопису, скульптури, графіки. В образотворчому мистецтві портрет, не дивлячись на певну міру узагальнення і соціально-психологічного змісту,  є не просто втіленням образної системи твору, а власне самим образом, в якому повинна домінувати достовірність, конкретне відтворення оригіналу, моделі чи прототипу, а також відображення внутрішнього світу, характеру, віку, ставлення художника до моделі й навколишнього оточення. Звичайно, оволодіти наукою створення портрета непросто.

У Хмельницькій дитячій школі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, як і в усіх мистецьких школах,  малювати людей, створювати портрети учні розпочинають, ще навчаючись на елементарному, найпершому рівні початкової мистецької освіти. Потім неодноразово повертаються до зображення портретних образів на середньому або базовому рівні, а на завершальному, тобто поглибленому рівні початкової мистецької освіти, вже створюють портрети за всіма законами. Отже протягом всього часу навчання, від 6-ти до 16-17-річного віку наші учні малюють своїх  мам, батьків, дідусів, братів, сестер, подруг, друзів, рідних і близьких, себе (автопортрети), виконуючи завдання, обумовлені навчальним планом. Напевно, немає жодного всеукраїнського, міжнародного, обласного чи міського конкурсу, в якому б не брали участь наші учні, демонструючи різні твори, виконані під час навчання і саме портрети займають в їх числі чільне місце.

Згадаємо, що портрет як жанр образотворчого мистецтва має декілька способів створення: з натури, за попередніми етюдами і начерками, на підставі іконографії, що міститься на гравюрах, картинах, малюнках (якщо пишеться портрет відомої історичної особи) інших митців, за кадрами кінохроніки, з фотографій, за словесним описом, за уявою.  Композиційно  портрети можуть виконуватись на повний зріст, бути поколінними, поясними, погрудними, може бути зображена одна голова; модель може стояти, сидіти, лежати; портрет може  бути фронтальним (анфас), упівоберта, збоку (профіль, повний, ¾ тощо). Ще дуже цікаво, що портрети можуть бути парадними або репрезентативними, камерними, ліричними, драматичними або  психологічними, тобто такими, що передають внутрішній стан моделі. У творі можуть бути зображеними декілька моделей одночасно, звідси вони  мають такі назви – індивідуальні, парні (подвійні), групові. Всі ці змістовні ознаки портрету можуть бути  виражені формально  як монументально-декоративні, станкові, у вигляді портретної мініатюри, у таких видах мистецтва як живопис, графіка, скульптура.На нинішній онлайн-виставці ми познайомимось з портретами, виконаними учнями  10-17 -річного віку.

Крім власне портретів до цієї виставки з метою її «оживлення» увійшли роботи учнів з композиції. Пригадаймо, що композиція зазвичай вживається у двох значеннях: 1) це побудова художнього твору, яка обумовлена його змістом, призначенням і характером; 2) сам твір, тобто кінцевий результат діяльності художника.

Композиція є одним з основних організуючих компонентів кожного художнього твору. Саме композиція надає йому цілісність, підпорядковує його елементи один одному і цілому. Композиція «тримає» простір та організує його, а також підпорядковує своїм законам. Всі композиційні закони, принципи, засоби і прийоми вивчаються учнями мистецьких шкіл.

Починаючи з наймолодших класів, учні на уроках «композиції» знайомляться з такими прийомами як ритм, метр, симетрія, асиметрія, статика і динаміка. У випускних класах в межах ознайомлення з азами художнього конструювання учні створюють власні композиції, керуючись основними законами композиції: рівноваги, єдності і супідрядності,  а також такими засобами як  контраст, тотожність або нюанс. Саме тут, розробляючи конструктивні ідеї тектонічної структури для посилення пластичної й емоційної виразності композиції, вони використовують головні композиційні прийоми. В цьому ми можемо пересвідчитись, ознайомившись з роботами першачків і тих, хто цього року закінчує середню школу і буде пробувати вступати до художнього вишу. Маємо впевнитись, що  більшості наших онлайн-експонентів науку пішла на користь. Портрети вийшли живими, змістовними, вони передають характер моделей, вік і стан, а композиційні шкіци розповідають про те, що з цих учнів можуть вийти непогані дизайнери!


Людмила Рожко-Павленко, методист ХДШО та ДПМ