Конкурс на заміщення посади директора – художнього керівника Хмельницького академічного муніципального камерного хору

Хмельницька міська рада оголошує конкурс на посаду директора-художнього керівника Хмельницького академічного муніципального камерного хору.
 
Вимоги до кандидата на посаду директора-художнього керівника Хмельницького академічного муніципального камерного хору:
 
Згідно із ст. 211 Закону України «Про культуру» директором державного чи комунального закладу культури може бути особа, яка:
 
 • має вищу профільну освіту відповідного спрямування за спеціальністю хорове диригування  та  освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра;
 • стаж роботи у сфері культури (керівник камерного хору, диригент камерного хору, викладач хормейстер) не менше трьох років;
 • володіє державною мовою;
 • здатна за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.

 

Не може бути призначена на посаду керівника державного чи комунального закладу культури особа, яка:
 
 • за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;
 • має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;
 • є близькою особою або членом сім’ї керівників органу, що відповідно до статутних документів здійснює управління державним чи комунальним закладом культури, а саме центрального органу виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування.

 

Відповідно до ст. 214 Закону України «Про культуру» особа, яка бере участь у конкурсі, упродовж 30 днів з дня оголошення конкурсу подає такі документи:
 
 • заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
 • автобіографія, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність судимості;
 • копія документа, що посвідчує особу, копії документів про вищу освіту;
 • два рекомендаційні листи довільної форми;
 • мотиваційний лист довільної форми;
 • проект Програми розвитку Хмельницького академічного муніципального камерного хору терміном на 5 років та на 1 рік.

 

Зазначені документи надсилаються на поштову та електронну адреси Хмельницької міської ради у встановлений законом термін. Перелік документів є вичерпним. Особи можуть надати інші документи, які, на їхню думку, підтверджують професійні чи моральні якості. Особи, які подають документи, відповідають за достовірність поданої інформації.
 
На засідання конкурсної комісії кандидатам необхідно підготувати публічну презентацію проекту програми розвитку Хмельницького академічного муніципального камерного хору.
 
Дата початку приймання документів – 14 січня 2022 року.
 
Дата початку формування конкурсної комісії – 14 січня 2022 року.
 
Умови й терміни проведення конкурсу: за рішенням конкурсної комісії до участі не допускаються особи, які не відповідають вимогам, зазначеним у Законі України «Про культуру». Конкурсна комісія проводить перше засідання через 10 днів після закінчення строку приймання документів.
 
Документи приймаються за адресою: 29000, м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 3, кімн.109, e-mail: kadru@khm.gov.ua
 
Довідки за телефонами (0382) 65-03-29, 76-20-95, 65-77-69.
 
Громадським організаціям відповідного функціонального спрямування до 24 січня 2022 року подати Хмельницькій міській раді лист-пропозицію, підписаний керівником громадської організації, із зазначенням трьох кандидатур, які рекомендуються для включення до складу конкурсної комісії.
 
Згідно Положення про формування складу та організацію роботи конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посаду керівника комунального закладу культури, затвердженого розпорядженням Хмельницького міського голови від 25.08.2016 року №225-р, до листа додаються заява та анкета, завірені копії статуту громадської організації та витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (для підтвердження відповідного функціонального   спрямування). 
 
Довідки  за  телефонами  (0382)  65-03-29,  76-20-95,   65-77-69.
 
Пропозиції будуть розглянуті до 27 січня 2022 року.
 
Жеребкування буде проведено 31 січня 2022 року за адресою: м.Хмельницький, вул. Гагаріна, 3. Відповідальна особа: Шелегеда Іван Борисович, телефон 65-77-69, електронна пошта: kultura_xm@ukr.net.